Náplň našich kurzů

Na co se můžete těšit?

Nabídka online kurzů
Přehrát video o Nabídka online kurzů

Soft skills pro lékařky a lékaře

Jak se stát ještě lepším a úspěšnějším lékařem/lékařkou I. a II.

První část kurzu se zaměřuje na důležitost soft skills v medicíně, na emoční inteligenci lékaře a její využití, na komunikaci, tvorbu týmů, týmovou spolupráci, týmové role, kariéru a hodnocení práce a výkonu. Kromě video lekcí se můžete těšit také na praktické přílohy ke každé jednotlivé lekci. 

Videa jsou volně přístupná pro všechny, kteří nevědí jak začít, nebo co si pod soft skills vůbec představit. 

Druhá část kurzu volně navazuje na kurz první. Je přístupna pouze členům komunity.

 Zaměřujeme se na motivaci k práci, sebemotivaci, chování v emočně vypjatých situacích, na předávání zkušeností, mentoring, na vztah mezi lékaři a sestrami/bratry, na efektivní kritiku, její dávání i přijímání, zvládání stresu akutního i chronického, metodu INNER game a také na roli žen, lékařek ve zdravotnictví. 

Opět maximálně jednoduše, maximálně do zdravotnictví, maximálně poutavě, s praktickými přílohami. 

Jak se stát ještě lepší a spokojenější zdravotní sestrou / bratrem

Soft skills pro zdravotní sestry a bratry

Kurz pro všechny zdravotní sestry a bratry, kteří se přidali mezi členy komunity neziskové organizace.

 Informace zpracované ve spolupráci se zdravotními sestrami a porodními asistentkami. Lekce zaměřené na důležitost soft skills, na komunikaci nejen mezi nelékařskými pracovníky, ale právě i mezi lékaři a nelékaři. Nezapomínáme ani na  kapitolu, která se týká konfliktů na pracovišti, stresu, syndromu vyhoření, práci se stresem nebo vzájemnou spolupráci v týmu.

Všechny video lekce jsou doplněné o praktické přílohy, které můžete využít jednoduše a každý den ve vaší praxi. 

Pyramida pomoci

Kurz, určený vedoucím pracovníkům