Náplň našich kurzů

Na co se můžete těšit?

Nabídka online kurzů
Přehrát video o Nabídka online kurzů

Soft skills pro lékařky a lékaře

Jak se stát ještě lepším a úspěšnějším lékařem I. a II.

První část kurzu se zaměřuje na důležitost soft skills v medicíně, na emoční inteligenci lékaře a její využití, na komunikaci, tvorbu týmů, týmovou spolupráci, týmové role, kariéru a hodnocení práce a výkonu. Kromě video lekcí se můžete těšit také na praktické přílohy ke každé jednotlivé lekci.

Druhá část kurzu volně navazuje na kurz první. Zaměřujeme se na motivaci k práci, sebemotivaci, chování v emočně vypjatých situacích, na předávání zkušeností, mentoring, na vztah mezi lékaři a sestrami/bratry, na efektivní kritiku, její dávání i přijímání, zvládání stresu akutního i chronického, metodu INNER game a také na roli žen, lékařek ve zdravotnictví. Opět maximálně jednoduše, maximálně do zdravotnictví, maximálně poutavě, s praktickými přílohami. 

Jak se stát ještě lepší a spokojenější zdravotní sestrou / bratrem

Soft skills pro zdravotní sestry a bratry

Kurz pro všechny zdravotní sestry a bratry. Informace zpracované ve spolupráci se zdravotními sestrami a porodními asistentkami. Lekce zaměřené na důležitost soft skills, na komunikaci nejen mezi nelékařskými pracovníky, ale právě i mezi lékaři a nelékaři. Nezapomínáme ani na  kapitolu, která se týká konfliktů na pracovišti, stresu, syndromu vyhoření, práci se stresem nebo vzájemnou spolupráci v týmu.

Všechny video lekce jsou doplněné o praktické přílohy, které můžete využít jednoduše a každý den.

Nastavení mysli

Kurz, který Vám změní život

Kurz, který vysvětluje osobní nastavení mysli v případě růstového a fixního myšlení. Otevře Vám oči, jak je možné přistupovat k obtížným životním situacím, abychom zachovali svoji vlastní sebedůvěru, sebeúctu a vytěžili i z problémů a chyb maximum pro naši vlastní budoucnost.